Ahmet Haşim Kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri

adminKÜLTÜR0 Yorum6 Haziran 2011

Ahmet Haşim 1884yılında Bağdat’ta dünyaya gelmiştir. 4 Haziran 1933 yılında İstanbul Kadıköy’de hayata veda etmiştir. Türk şiirinde sembolizm akımının en önemli temsilcisidir. Aynı zamanda Fecr-i Ati topluluğunun en başarılı ve en önemli şairidir. Ahmet Haşim bir çok şiiriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarmış şiir vasıtasıyla insan zihninde oluşturduğu tablolarla hafızlara kazınmış bir şairdir.

Hayatı

Bağdat’ta doğmuştur. Babası mülkiye kaymakamlarından ve Bağdat’ın eski ve bilinen ailelerinden birine mensup Ahmet Hikmet Bey; annesi ise yine Bağdat’ın ileri gelenlerinden Kahyazadeler’in kızı Sara Hanım’dır. Babasının Arabistan vilâyetlerindeki memuriyetleri sebebiyle düzensiz bir ilkokul tahsili gördü. Dil olarak da aynı sebepten sadece Arapça öğrendi.Annesinin ölümü üzerine 12 yaşında babasıyla birlikte İstanbul’a geldi. 1897’de Galatasaray Sultanîsine yatılı olarak verildi. 1907’de mezun olunca Reji İdaresine memur olarak girdi. Bir taraftan da Mekteb-i Hukuk’a devam etti. I. Dünya Savaşı’ndaki askerliği (1914 – 1918) sırasında Anadolu’nun çeşitli yerlerini görme fırsatı buldu. 1924’te Paris’e, 1932’de de hastalığı sebebiyle Frankfurt’a gitti. Çeşitli yerlerde memur olarak çalışan Hâşim, daha çok öğretmenlik yaptı. Sanâyi-i Nefise Mektebinde (Güzel Sanatlar Akademisi) mitoloji dersleri hocalığı ve Mülkiye Mektebindeki Fransızca öğretmenliği görevlerine ölünceye kadar devam etti.Hâşim’in sanat ve edebiyata ilgisi Galatasaray Sultanîsinde başlar. Bilinen ilk manzumesi “Leyâl-i Aşkım” 1901’de “Mecmua-i Edebiyye”de yayınlandı. Bu dönemde Muallim Naci, Abdülhak Hâmid, Tevfik Fikret ve Cenab Şahabeddin’in tesiri altında kaldı. Son sınıfta iken Fransız şiirini ve sembolistleri tanıdı. Bundan sonra kendi şahsiyetini gösterdi ve ilk şiirlerini kitaplarına almadı. 1905 – 1908 yılları arasında yazdığı ve Piyâle kitabına aldığı “Şi’r-i Kamer” serisindeki şiirleri hayal zenginliği, iç ahenkteki kuvvet ve büyük telkin kabiliyeti ile dikkat çekti ve beğenildi. 1909’da kurulan Fecr-i Âtî’ye girdi. “Edebiyatı ideolojinin değil, estetiğin emrine vermek” prensibinden hareket eden Fecr-i Âtî grubunun yayın organı Servet-i Fünûn dergisinde şiirler yayınladı ve Servet-i Fünûn – Edebiyat-ı Cedide – topluluğuna yapılan hücumlara makaleleriyle katıldı. 1911’de yayınlanan Göl Saatleri adlı şiirleriyle haklı bir şöhret kazandı. Fecr-i Atî dağıldıktan sonra siyasî ve edebî akımların dışında kendisine has bir şiir ve nesir anlayışının tek temsilcisi olarak kaldı.

Dış dünya gözlemlerini kendi prizmasından geçirerek anlatır; sonbahar akşam kızıllığı ve karamsarlık önemli temalardır. Ahmet Haşim fıkraları, denemeleri ve gezi yazılarıyla da önemli bir yazarımızdır. Düz yazılarında dili sade ve oldukça başarılıdır.

Edebi Kişiliği

Haşim Fecr-i Ati topluluğunun en büyük şairidir.Sembolizm akımına bağlı olmuştur ve Türk şiirinde sembolizm akımını en iyi temsil eden kişidir. Şiirlerinde müziğe ,ahenge,hayale,ses güzlliğine büyük önem vermiştir.Ahmet Haşim, Sanat sanat içindir görüşünü savunduğu için anlaşılması güç sembollerle yüklü ağır bir dil kullanmıştır.Dış dünyayı olduğu gibi değil hayallerle süsleyerek yansıtmıştır. Bu da onu empresyonistlere yaklaştırmıştır.

Şiirde serbest müstezatı başarıyla uygulamış,hep aruz veznini kullanmıştır. Şiiri sözden çok musikiye yakın bir dil olduğunu savunmuştur.Şiirlerine tema olarak,güneşin batışı,durgun sular,sararmış yapraklar ,yanlızlık ve karamsarlık gibi temleri seçmiştir.

Ahmet Haşim nesir alanında da eserler vermiştir. Nesirlerinde dili sadedir.

Eserleri

Şiirleri

Göl Saatleri (1918 | Hicri: 1337)

Piyale (1926)

Nesirleri

Gurabahane-i Laklakan (1928)

Bize Göre (1928)

Frankfurt Seyahatnamesi (1933)

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ahmet Haşim Kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri Hakkında Yorum Yaz

Kategoriler

Hürriyet Bumerang

E-Bülten

E-Posta adresinizi aşağıdaki bölümden bültenimize ekleyerek yeni yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz!


Aboneliğinizin onaylanması için lütfen verdiğiniz mail adresini kontrol ediniz.!

İletişim Formu

Yaşam ve İnsanlar Yaşam ve İnsanlar web analytics