Karamanoğlu Mehmet Bey Kimdir? Kısaca Hayatı

Karamanoğlu Mehmet Bey Karamanoğulları Beyliğinin  hükümdarlarından biridir.Doğum tarihi net olarak bilinmesede 1280 yılında Allah’ın rahmetine kavuşmuştur. Babası Kerimü’d-din Karaman’dır. Mehmet Bey  Türkçe’ye verdiği önem , Türkçe’nin halk arasında ve beylik içinde önem kazanması için yayımladığı fermanla ön plana çıkmıştır.Aldığı eğitim ve yöneticiliğindeki etkinliğiyle büyük br develet adamıdır.

Karamanoğlu Mehmet Beyin günümüzde hatırlanan en önemli tarafı Türk dili hakkında görüşleridir. Yaşadığı dönemde yani 13. yüzyılda Selçuklular Türkçe’yi geri plana atmışlardı. Devlet işlerinde Arapça ,edebiyat ve sanatta Farsça kullanıyorlardı. türkçe sadece halk arasında kullanılıyordu.Mehmet Bey bunun yanlış olduğunu, milli birliğin sağlanmasında dilin en önemli unsur olduğunu bidiği için  Türkçe’nin tek dil olması gerektiği fikrini savunuyordu. Bu birliği gerçekleştirmek için Toroslar üzerinde yaşayan bütün Türkmen boylarını çevresinde toplayarak bir ordu oluşturdu.

“Şimden gerü hiç gimesne divanda, dergahda, bergahda ve dahı her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye.” 13 Mayıs 1277

Üzerine gönderilen Selçuklu ve Moğol kuvvetlerini büyük bir yenilgiye uğratarak Konya’ya girdi. Burada yaşayan Selçuklu Türkleri, Karamanoğulları ile birlik oldular.

Kısa zamanda Konya vilayeti ve bazı çevre iller Karamanoğullarının hâkimiyeti altına girdi. Daha sonra Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus’un oğlu Gıyaseddin Siyavuş’u başa geçiren Mehmet Bey’in kendisi de vezir oldu. İlk önceleri Moğol baskısına başarı ile karşı koymasına birçok kere galip gelmesine rağmen, daha sonraki çarpışmaların birinde iki kardeşi ile beraber şehit düşmüştür. İdareciliği sırasında Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden fermanını vermiştir. Bu fermanda “Bugünden sonra divanda, dergâhta ve bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.” diyerek siyasî ve askerî bir zafer değil aynı zamanda kültürel bir zafer kazanmıştır.

Karamanoğlu Mehmet Bey Kimdir? Kısaca Hayatı” üzerine 2 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir