Kpss Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders Notları (Özet)-11 Tartışma Yöntemi ve Çeşitleri

adminEĞİTİM0 Yorum19 Mayıs 2011

Sevgili www.bidolubilgi.com ziyaretçileri bu yazımızda KPSS eğitim bilimleri sınavına hazırlanan değerli öğretmen  arkadaşlarımız için hazırladığımız Öğretim Yöntem ve Teknikleri dersinin özet notlarını bulabilirsiniz. Bu yazımızın faydalı olacağını umuyor ve değerli öğretmen arkadaşlarımıza sınavda başarılar diliyoruz.

TARTIŞMA YÖNTEMİ

 

Tartışma yönteminde yönetici (lider) öğretmen ya da öğrencilerden biri olabileceği gibi lidersiz uygulamaları da söz konusu olabilir. Gerekiyorsa öğretmen baskın bir rol üstlenebilir. Rahat bir ortamın yaratılması önemlidir. Zamanın uzaması, hedefin dışına çıkma ve ortamın gerginleşme olasılığından dolayı öğretmen gerektiğinde müdahil olmalıdır.

 

Kullanımı : Tartışma, bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem daha çok bir konunun kavranması aşamasında karşılıklı görüşler ortaya konurken, bir problemin çözüm yollarını ararken ve değerlendirme çalışmaları yaparken kullanılır. Bu açıdan bakıldığında buluş yoluyla öğretim stratejisinin kullanımında ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

 

Kurallarına uygun olarak kullanılan tartışma yöntemi öğrencilerde eleştirel düşünme becerisini geliştirebilir. Tartışma yönteminin iyi uygulanması durumunda, orta ve daha üst düzeyde yeteneğe sahip öğrenciler de öğrenme sürecine katılabilir. Yöntemin iyi kullanılmaması durumunda, öğretmenin düşük düzeyli sorularına öğrencilerin basit yanıtlar vermesinden ya da öğretmen tarafından sunulan bilgilerin öğrenciler tarafından tekrarından öteye gidilemez.

 

Tartışmalar hem bilişsel hem de duyuşsal hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak kullanılabilir. Bilişsel hedeflere yönelik tartışmalar, öğrencilerin görüşleri incelemelerini ve daha önceden öğretilenlerle ilişki kurmalarını sağlar. Duyuşsal hedeflere yönelik tartışmalar ise, öğrencilerin, diğer öğrencilerin görüşlerini değerlendirmelerini ve dinleme becerilerini geliştirmelerini sağlar. Böylelikle, öğrencilere demokratik tutum kazandırılır. Hedef ne olursa olsun tartışmalar öğretmen tarafından iyi planlanmalıdır ve dersten önce anahtar sorular oluşturulmalıdır.

 

 

Tartışma Yönteminin Özellikleri:

 

– Öğretmen, öğrenci etkileşimi söz konusudur,

– Öğrencilere geçmiş yaşantılarından örnekler vermeleri için olanak sağlar,

– Öğrencilerin bir konu üzerinde kendi düşüncelerini söylemesini ve yorum yapmalarını sağlar.

– Analiz, sentez ve değerlendirme gücü kazandırır. İşiterek ve söyleyerek öğrenme temellidir,

– Görüşlerin incelenmesini ve önceden öğretilenlerle ilgi kurulmasını sağlar,

 

Tartışma Yönteminin Yararları :

 

* Öğrencilere duyuşsal davranışlar, özellikle de demokratik tutum kazandırır (Arkadaşlarının görüşlerine saygı gösterme)

* Öğrencilere birbirlerinin deneyimlerinden yararlanma olanağı sunar.

* Dil becerilerini geliştirir, dinleme alışkanlığı kazandırır.

* Kendini ifade etme gücünü geliştirir,

* Konuların tekrarı ve pekiştirilmesiyle kalıcılığı sağlar.

 

Tartışma Yönteminin Sınırlılıkları:

 

< Zaman alıcıdır. Konu dağılabilir, Ortam gerginleşebilir.

< Hedef dışına çıkılma olasılığı vardır (böyle bir durumda öğretmen hedeften sapılmasını önlemeli ve konunun dışına çıkılmasını önlemelidir).

 

SORU: Öğretim sürecinde öğrencileri bir konu üzerinde düşünmeye yöneltmek, düşüncelerin ifade edilmesini sağlamak, iyi anlaşılmayan noktaların ortaya çıkartılması ve düzeltilmesi için fırsatlar yaratmak ve pekiştirmek amacıyla kullanılır.

 

Kullanım özellikleri sıralanan yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Bireysel çalışma,

B) Düz anlatım,

C) Tartışma, (2004 KPSS)

D) Problem çözme,

E) Soru-Yanıt.

 

 

Etkili Tartışmaların Planlanması ve Uygulanması Konusunda

Aşağıdaki Öneriler Dikkate Alınmalıdır :

 

– Tartışmanın hangi hedefleri gerçekleştirmek için yapıldığı planlanmalı,

– Öğrencilerin deneyimleri ve gelişimleri dikkate alınmalı,

– Öğretmen konulara çalışmalı,

– Öğrenciler tartışma hedeflerine yönelik olarak hazırlanmalı,

– Destekleyici bir sınıf ortamı sağlanmalı,

– Gerektiğinde daha yeni ve üst düzey bilgiler sunulmalı

– Görüşler ve olgular anlamlı ilişkiler çerçevesinde incelenmeli ve özetlenmeli,

– Şakalar yapılmalı.

 

Tartışmaya başlamadan önce öğrencilerin konuya ilişkin bilgi temeline ulaşmalarının sağlanması önemlidir. Öğrenciler konu hakkında yeterli bilgiye sahip değilse tartışma düzeyli olmaz. Bazen tartışma, öğrencilerde ilgi yaratma aracı olarak öğretim öncesinde de kullanılabilir. Her tartışma tekrar ve pekiştirmenin yanında doyurucu bilgiler de sunmalıdır.

 

Yukarıda sıralanan öneriler bütün sınıfta yapılan tartışmalar, küçük grup tartışmaları, panel, sempozyum, zıt panel, kollegyum, münazara vb. gibi her tür tartışmanın etkili olmasında kullanılabilir.

 

 

TARTIŞMA ÇEŞİTLERİ ( TARTIŞMA TEKNİKLERİ

 

Günlük hayatta genellikle sorulara çözüm bulmak amacıyla kullanılan tartışma çeşitleri, sınıf ortamında öğretim hedeflerine ulaşmada başvurulduğunda birer tartışma tekniği olarak ele alınabilir.

 

b-1 Münazara : Bir konuda zıt görüşleri savunan iki farklı grup oluşturulur ve her grup kendi görüşünü belli zaman dilimleri içinde tarafsız bir dinleyici gruba anlatır. Kendi tarafının görüşlerini doğru, diğer tarafın görüşlerini yanlış göstermek amaçtır. Dinleyici grup alkışlarla tartışmanın akışını etkilemeye çalışırken, tartışmacıları çeşitli yönlerden değerlendiren ve kazanan tarafı açıklamaya yetkili bir jüri vardır. Tartışmalar fazla bilimsel olmaz; söz ustalığı ve hazır cevaplılık gibi özellikler öne çıkar. Ancak öğrenciler herhangi bir münazaraya, uzun süre kaynakları tarayarak ve bilgi toplayarak hazırlanabilirler. Her iki grup ta hem kendi tezini hem de karşı tezi iyi bilmelidir. Münazarada asıl önemli olan, söz ustalığı olduğundan, tartışma becerileri kazandırılır.

 

b-2Panel : Bir başkanla birlikte 3-5 kişilik konunun uzmanlarının, konuyu derinlemesine incelemesidir. Eğer panel grubu, öğrencilerden oluşacaksa, öğrenciler iyi bir ön hazırlıktan sonra, bir uzman bilgisi ile tartışma yapmalıdır. Buradaki tartışmalar, herkesin konuyu çeşitli açılardan derinlemesine ele almaları ve samimi bir havada tartışmaları şeklinde olur. Panel grubu münazara grubunda olduğu gibi Farklı masalarda değil, tek masada oturur. Sınıftaki panel uygulamalarında öğretmenin panel yöneticisi olması yararlı olur.

 

SORU: Sosyal sorunları sınıf ortamına getirerek bu sorunlara çözüm yolları arayan bir öğretmen, bir başkan ve 5 konuşmacıdan oluşan bir ekip oluşturarak konunun farklı yönlerine önceden hazırlanılıp sınıfta tartışılmasını istemiştir.

 

Öğretmenin kullandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Brifing,

B) Kollegyum,

C) Sempozyum,

D) Çember tartışma,

E) Panel. ( 2001 KPSS)

 

b-3 Kollekyum : Biri soru soran diğeri yanıtlayan iki gruptan oluşur. Soru soran grup da daha önce konu üzerinde bir hayli hazırlık yaparlar ancak yanıt veren grubun iyi hazırlanmaması esastır. Sınıfta yapılan uygulamalarda sınıfın yarısı soru soran, diğer yarısı da cevap veren grubu oluşturabilir. İyi düzenlenirse, öğrencilerin ilgisinin canlı olduğu bir ders yapılabilir. Çalışkan öğrencilerin gerek soru gerekse cevap grubunda aktiviteyi ele alarak diğerlerinin pasif kalması bu tartışma tekniğinin sınırlılığıdır.

 

b-4 Zıt Panel : Sınıfta işlenen konuların tekrarı ve pekiştirilmesi için sınıf soru soran ve soruların cevaplarını aralarında tartışan iki konuşmacı grup oluşturularak uygulanır.

 

b-5 Sempozyum: Önceden belirlenmiş ve yazılı olarak tartışmaya katılacaklara duyurulmuş bir konu üzerinde, uzman kişiler tarafından konunun değişik yönlerinin genelde 15 dakikalık bildirilerle sunulmasıdır. Her bir oturuma katılacak olan gruplar 5-6 kişi olabilir. Uzman kişilerin sunduğu ve çoğu zaman yazılı olarak da düzenleme kuruluna verdikleri konuşmalarına “tebliğ” ya da “bildiri” denir. Bazı sempozyumlarda tebliğler özet olarak sunulur veya poster tebliğ olarak, düzenleme komitesinin belirlediği bir yerde panolara asılır. Sempozyum sırasında tebliğler üzerinde tartışma olmaz. Sunular bittikten sonra, o oturuma katılanlarla bir düzenlenerek, dinleyicinin sorularına cevap verilebilir. Forum sırasında grup üyeleri arasında tartışma da yapılabilir.

 

b-6 Açık Oturum : Katılımcıların konu üzerinde çeşitli defalar söz alarak konuşabildikleri bu tartışma tekniğinde tebliğvari sunular yoktur. Tüm sınıfla yapılabilir. Konuşmalar belli bir sıraya göre değil yöneten kişinin tercihine göre gerçekleşir. Eğer açık oturuma katılanlar sayısı geniş tutulursa veya söz hakkı vermede herkese eşit davranılmasa, bir kişi birçok kez söz alırken bir diğer kişi hiç söz almamış olabilir, hoş olmayan kontrolü zor durumlar meydana getirebilir, bu önemli bir sınırlılıktır.

 

b-7 Forum : Dinleyici grubun uzman gruba soru sorması, uzmanların bu soruları yanıtlamasıyla gerçekleşir. Küçük bir grubun belli bir konuda geniş bir kitleye uzman bilgisi aktarmasının ardından dinleyici sorularına cevap vermesidir. Dinleyicilerin soruları sözlü olabilir ancak uzun açıklamalar sonrasında konu dağıldığı için, forum yöneticisinin soruları yazılı olarak alması ve hangi kişinin konu alanına giriyorsa o kişiye soruyu yönlendirmesi daha uygun olur. Forum toplantılar bir geniş grup tartışmasına da dönebilmektedir.

 

b-8 Seminer ( *) : Daha çok lisansüstü eğitimde kullanılan bu tartışma tekniği, bir kişinin ya da grubun belli bir konuda ön çalışmalar yapıp bunu bir dinleyici kitlenin önünde sunmasıdır.

 

b-9 Brifing (*) : Bir kurumun yapısını ve işleyişinin tanıtımı ya da teknik bir konunun yetkili bir kişi ya da uzman tarafından sunumuna dayanan tekniktir.

 

b- 10 Komisyon : Sınıfta küçük gruplar kurularak bir konu derinliğine incelenerek sözlü ve yazılı rapor olarak sunulması tekniğidir. Sınıf komisyonun bu çalışma ile ilgili olarak tartışma yapar.

 

b-11 Çember Tekniği : Bir başkan, bir sekreter ve bir süre ayarlayıcısının belirlenerek, en fazla 15 kişilik bir grubun çember şeklinde oturduğu, başkanın sağından başlayarak üyelere 1’er dakikalık söz verildiği, sekreterin notlar aldığı küçük grup tartışma tekniğidir.

 

b-12 Kısa Süreli Tartışma ( Vızıltı Grupları) : Grupların öğrenci sayıları kadar dakika konuşma yapmasıyla gerçekleşir. (Vızıltı 22 iki kişilik bir gruptur ve her bir grup ikişer dakika konuşur. Bu teknikte çok büyük grupların oluşturulması uygun değildir.

 

b-13 Diyalog (*) : İki ya da daha fazla kişinin karşılıklı olarak bilgi ve düşüncelerini paylaştıkları bir anlatım tekniğidir. Soru-cevap formu kullanılır.

 

b-14 Fikir Tartışması (Fikir Taraması) : Belli bir konuda 4-9 kişilik grupların kendi aralarında bir fikir taraması yapmasıdır. Dersin herhangi bir noktasında, sınıfa canlılık getirmek için herhangi bir konuda kısa süreli fikir taraması yaptırılabilir.

 

b-15 Bütün Sınıfla Yapılan Tartışmalar ( Büyük Grup Tartışması ): Bütün sınıfın katılımını gerektiren bu tartışma türü, öğretmenin çok bilgili olmasını ve üst düzey sınıf yönetimi becerisine sahip olmasını gerektirir. Bütün sınıfla yapılan tartışmaları düzenlerken öğretmen, tartışmayı açık bir şekilde odaklayabilmeli ve her noktayı dinlemeleri için öğrencileri teşvik edebilmelidir. Büyük grup tartışmaları çoğunlukla öğretmen tarafından yönetilir. Öğretmen, tartışma öncesinde hedeflere odaklanan anahtar sorular / kelimeler planlamalıdır.

 

b-16 Beyin (buluş) Fırtınası : Belli bir problemi çözmede herkesin buluş yapması ve hayal gücünden faydalanmak için uygulanan bir tekniktir. Bu teknik katılımcıların hayal güçlerini ve buna dayalı olan yaratıcılıklarını kullanmayı gerektirir. Beyin fırtınasında bireyin yaratıcı düşüncelerini harekete geçirecek çok sayıda fikri, bir grup insandan, kısa sürede toplanır. Beyin fırtınası yapacak grup 6 kişiden az, 10 kişiden fazla olmamalıdır. Sürece izleyici, konuk alınmamalı, kayıt cihazı bulundurmamalı, görüşler yönlendirilmemeli ve yorumlanmamalı.

 

Başlıca Aşamaları :

1* Toplantının amacı ya da sorunun ne olduğu belirlenmeli ve görülebilecek bir yere yazılmalı ,

2* Süre sınırı belirlenmeli, bu süre içerisinde herkesin katkı getirmesi istenmeli ve görüşler tahtaya yazılmalı,

3* Tartışma süresi bitince söylenenler analiz edilmeli, değerlendirilmeli ve yeniden örgütlenmesi yapılmalı,

4* Toplantı sonunda tartışmalara devam edilip edilmeyeceğine karar verilmelidir.

 

Bu teknikte en fazla yararlanılan çözüm yolları ;

+ Benzerinden yararlanma ( problemlerin çözümünde tabiattaki örneklerinden yararlanılır)

+ Fikir bağlantıları kurma

+ Zarardan yarar çıkarma ( eldeki imkanların en iyi nasıl değerlendirildiği)

 

SORU : Aşağıdakilerden hangisi beyin fırtınası tekniğinin başarıyla uygulanmasını engeller?

A) Düşüncelerde niteliğe önem verilmesi,

B) Düşüncelerin ifadesinde bireylerin yönlendirilmesi, görüşlerin düzenlenmesi, (2002 KPSS)

C) Düşüncelerin üretilmesine ve geliştirilmesine önem verilmesi,

D) Özendirici bir ortam oluşturularak katılımcıların serbest konuşabilmelerinin sağlanması,

E) Düşüncelerin ifade sırasında eleştirilerin önlenmesi, değerlendirilmenin sonraya bırakılması.

 

 

BEYİN FIRTINASINDA DÖRT ÖNEMLİ NOKTA

 

 

1- Değerlendirmenin sonraya bırakılması ( fikirlerin söylendiği sırada eleştirilmemesi, yönlendirme yapılmaması),

2- Serbest ve neşeli bir ortam yaratılması (Hayal gücünü ve yaratıcılığı destekleyen),

3- Olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması ( fikirlerin niceliğine verilen önem),

4- Önerilen fikirlerin gruplandırılması ve geliştirilmesi (fikirlerin niteliğine verilen önem).

 

Tartışma çeşitlerinden altı şapkalı düşünmeye (altı şapkaya) ve görüş geliştirmeye öğretim teknikleri bölümünde yer verilmiştir.

 

SORU : Amacı, sorunlara çözüm getirmek, kısa sürede çok sayıda fikir üretmek ve yaratıcılığı geliştirmektir.

Açıklanan öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Grupla öğretim

B) Beyin fırtınası (2001 KPSS)

C) Güdümlü tartışma,

D) Gösteri (Demonstrasyon)

E) Problem çözme.

 

 

ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ

 

 

Örnek olay yöntemi, yaşamda karşılaşılmış ya da karşılaşılması olası sorun niteliğindeki olaylara öğrencilerin katılımı ile çözüm yalları arayarak gerçekleşir.

 

Kullanımı : Örnek olay, gerçek yaşamda karşılaşılan bir olay, durum ya da konunun içindeki problemlerin sınıf ortamında tartışılarak çözülmesi yoluyla öğrenimin sağlanması ve problem çözme becerisinin kazandırılmasında kullanılır. Öğrencilere bir konuyu ya da beceriyi kazandırmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla da kullanılır. Böylelikle önceki öğrenilenlerin transferi de sağlanır. Bu yöntem, daha çok buluş yoluyla öğrenmede ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

 

Öğrencilerin belirledikleri ya da öğretmenin ulaştığı, dersin hedeflerine hizmet eden örnek olay, bütün sınıfın katılımı ile incelenebileceği gibi; sınıf, küçük gruplara ayrılarak her grupta farklı ya da aynı örnek olay, çalışma konusu olarak verilebilir. Bütün sınıf ya da küçük gruplar olarak çalışmaya başlamadan önce, olayın herkes tarafından doğru anlaşılması sağlanmalıdır. Olayın nedeni, nasıl olduğu, neden olduğu durumlar ve sonuçları tartışılmalı, daha sonra alternatif çözüm yolları üzerinde durulmalıdır.

 

Sınıf mevcudunun fazla olduğu durumlarda bütün sınıfın katılımı ile yapılacak örnek olay incelemesinde;

 

a. Örnek olay yazılı olarak öğrencilere sunulur. Öğrencilere çoğaltılmış materyal olarak verilebileceği gibi , tepegöz ya da datashow ile öğrencilerin görmeleri sağlanır,

b. Öğrencilerin soruları varsa yanıtlanır.

c. Yönlendirici sorular sorulur.

d. Alternatif çözümler üretilir,

e. Yeni çözüm önerileri dikkate alınarak örnek olayın öğrenciler tarafından yeniden yazılması istenir.

 

Tek bir çözüm yolu olan örnek olaylar sınıfa getirilmemelidir. Çünkü öğrencilerden alternatif çözümler üretilmesi beklenir. Örnek olay öğretmen tarafından sınıfa getirilebileceği gibi, öğrencilerin çevrelerinde yaptıkları gözlemler sonucunda da düzenlenebilir.

 

Örnek Olay Yönteminin Özellikleri :

 

+ Öğrenciler öğrendikleri bilgileri bir olay ya da durumda kullanarak sonuç elde ederler,

+ Örnek olaylar dersin hedeflerine ve öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun olmalıdır,

+ Öğretmen öğrencilerin süreçte düşünmelerini sağlayacak anahtar sorular hazırlayarak yönlendirme yapmalıdır,

+ Öğrencilerin problem çözme becerileri gelişir,

+ Öğrencilere yazılı metinler dağıtılarak ya da VCD’lerle izlemesi sağlanarak yönlendirilir,

+ Bilişsel alanını uygulama ve üzerindeki hedef alanlarını (analiz, sentez, değerlendirme) kazandırmada kullanılır,

+ Duyluşsal ( ilgi, tutum, sosyal etkileşim) hedeflerin kazandırılmasında da kullanılır.

 

Örnek Olay Yönteminin Aşamaları

 

a- Örnek olayın açıklanması,

b- Konunun ana hatlarını çıkarma,

c- Örnek olayın ve verilerinin toplanması,

d- Önceki bilinenlerle bağ kurulması,

e- Neden sonuç ilişkileri kurma,

f- Örnek olay için olası çözüm yollarının önerilmesi,

g- Örnek olayın çözülmesi ve ortak kararın alınması,

h- Değerlendirmenin yapılması,

 

SORU: Bir öğretmen, gerçek yaşamda karşılaşılan problemleri sınıf ortamına getirerek tartışma ortamı açarak öğrencilerle birlikte çözüm yolları bulmaya çalışmaktadır.

 

Bu öğretmenin kullandığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Gösteri yöntemi,

B) Problem çözme yöntemi,

C) Soru-cevap yöntemi,

D) Proje yöntemi,

E) Örnek olay yöntemi. ( 2001 KPSS)

 

SORU: Örnek olay yönteminin kullanıldığı bir öğrenme-öğretme sürecinde, öğrencilerin aşağıdaki etkinliklerden hangisini gerçekleştirmeleri diğerlerine göre daha az önemli görülür?

 

A) Konunun ana hatlarını çıkarma, ( 2005 KPSS)

B) Önceden bildikleriyle bağ kurma,

C) Problem çözme,

D) Bilgiyi yeniden üretme,

E) Neden-sonuç ilişkilerini bulma.

 

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kpss Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders Notları (Özet)-11 Tartışma Yöntemi ve Çeşitleri Hakkında Yorum Yaz

Kategoriler

Hürriyet Bumerang

E-Bülten

E-Posta adresinizi aşağıdaki bölümden bültenimize ekleyerek yeni yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz!


Aboneliğinizin onaylanması için lütfen verdiğiniz mail adresini kontrol ediniz.!

İletişim Formu

Yaşam ve İnsanlar Yaşam ve İnsanlar web analytics